פתוחה עכשיו
מחירי הדלק בתחנה
אשראי בשרות עצמי אשראי בשרות מלא מזומן
דלק 95 6.06 6.06 6.06
סולר 6.15 -.-- -.--
דלק 98 7.23 -.-- -.--
גפ”מ 2.96 2.96 2.96
מידע כללי
  • היצירה
  • היצירה 1 רעננה
  • פתוח 24 : כן
    פתוח 7 ימים : לא