פתוחה עכשיו
מחירי הדלק בתחנה
אשראי בשרות עצמי אשראי בשרות מלא מזומן
דלק 95 6.16 6.16 6.06
סולר 5.91 5.91 5.79
דלק 98 6.65 -.-- -.--
גפ”מ 2.94 2.94 2.94
מידע כללי
  • היצירה
  • היצירה 1 רעננה
  • פתוח 24 : כן
    פתוח 7 ימים : לא