פתוחה עכשיו
מחירי הדלק בתחנה
אשראי בשרות עצמי אשראי בשרות מלא מזומן
דלק 95 5.83 -.-- 2.89
סולר -.-- -.-- -.--
דלק 98 7.12 -.-- -.--
גפ”מ 2.75 2.75 2.75
מידע כללי
  • גל ראשונים
  • הראשונים 1 אשדוד
  • 08-8566268
  • פתוח 24 : כן
    פתוח 7 ימים : כן